matemàtiques

Un matemàtic que no tengui quelcom de poeta, no serà mai un matemàtic complet.

Karl Weierstrass - Matemàtic alemany (1815-1987)
txema's band

La música és l'aritmètica dels sons, com l'òptica és la geometria de la llum.

Claude Debussy - Compositor francès (1862-1918)